ministrant

"Ministrare" z języka łacińskiego oznacza "służyć". Wynika z tego, że ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Przez swoją posługę blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy Święta i jest obecny we wspólnocie Kościoła.

Zawołanie ministrantów:

- Króluj nam, Chryste!

- Zawsze i wszędzie!

Patroni ministrantów:

św. Alojzy Gonzaga SJ
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans SJ
św. Stanisław Kostka SJ
św. Tarsycjusz
św. Jan Bosco

kolęda - wizyta duszpasterska

Kolęda – w Polsce zwyczajowe określenie wizyty duszpasterskiej proboszcza lub osoby go reprezentującej (wikariusza parafialnego lub diakona) w domach parafian. Wizyta duszpasterska, to jedna z form duszpasterskich w wielu kościołach chrześcijańskich.
Kodeks Parawa Kanonicznego normuje wizytę duszpasterską w następujący sposób:
"Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując." kan. 529 §1.
Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia, chociaż prawo kanoniczne, w tej kwestii, nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów. Celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie. W czasach, gdy katecheza nie odbywała się w szkołach, księża sprawdzali stan wiedzy religijnej dzieci i młodzieży.
W zależności od lokalnych zwyczajów kolęda może mieć różną formę. Najczęściej do kolędy przygotowuje się stół z krzyżem i świecami, w niektórych regionach Polski także z wodą święconą i kropidłem. Przy okazji kolędy parafianie mogą złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej. Niekiedy praktykuje się poczęstunek lub wspólny posiłek. Kolędującemu księdzu czasem towarzyszą ministranci, rzadziej zakrystian lub organista.

korporał

KORPORAŁ (łac. corpus - ciało ) kwadratowy obrus, który podkłada się pod kielich i patenę w czasie celebrowania Mszy św. Jest umieszczany także w tabernakulum, w bursie (kwadratowa torebka do przenoszenia Komunii dla chorych), na stole ołtarzowym pod monstrancją, pod puszkami z Najświętszym Sakramentem, na ołtarzach Bożego Ciała, w grobie Pańskim, a także na kredencji (stoliku w pobliżu ołtarza) w czasie puryfikacji (oczyszczania naczyń liturgicznych). Do sprawowania Mszy Świętej korporał w normalnych warunkach jest niezbędny. Jest składany do środka na 9 części, aby uchronić cząsteczki Najświętszego Sakramentu (tzw. partykuły) przed profanacją. Bywa ozdobiony haftami o tematyce eucharystycznej i obszyty koronką. Podobnie jak pozostałe elementy bielizny kielichowej, powinien być zawsze czysty i wyprasowany – korporał przed praniem najpierw należy wypłukać w letniej wodzie, aby partykuły uległy rozkładowi, a wodę wylać w godne miejsce. Zgodnie z tradycją, korporał ma symbolizować całun, w który owinięte było ciało Jezusa złożone w grobie.

patena

Patena jest naczyniem, na którym podczas Mszy św. umieszcza się hostię i nad którą następnie łamie się Chleb Eucharystyczny. Najpierw miała kształt miski a dziś kształtem przypomina zwykle mały płaski talerzyk. Bywają także głębsze pateny, w których można obok hostii dla celebransa i koncelebransów (jeśli są) umieścić komunikanty dla wiernych – jest to piękny symbol przypominający, że cały Lud Boży spożywa z jednego chleba.

Ponadto pateną nazywa się “tackę”, którą ministrant trzyma podczas udzielania Komunii św., która ma uchronić, by Ciało Pańskie nie upadło na ziemię.

Słownik, nie tylko liturgiczny.

   A...   

Alba

   B...   

...

   C...   

Cingulum- pasek

   D...   

Dalmatyka

   E...   

...

   F...   

Feretron

   G...   

...

   H...   

...

   I...   

...

   J...   

...

   K...   

Kolęda - wizyta duszpasterska

Korporał

   L...   

Lekcjonarz

    Ł...   

...

   M...   

Ministrant

...

   N...   

...

   O...   

Oktawa

   Ó...   

...

   P...   

Parafia

Patena

   Q...   

...

   R...   

Różaniec

   S...   

...

   T...   

...

   U...   

...

   W...   

Wypomnki - zdrowaśki

   Y...