patena

Patena jest naczyniem, na którym podczas Mszy św. umieszcza się hostię i nad którą następnie łamie się Chleb Eucharystyczny. Najpierw miała kształt miski a dziś kształtem przypomina zwykle mały płaski talerzyk. Bywają także głębsze pateny, w których można obok hostii dla celebransa i koncelebransów (jeśli są) umieścić komunikanty dla wiernych – jest to piękny symbol przypominający, że cały Lud Boży spożywa z jednego chleba.

Ponadto pateną nazywa się “tackę”, którą ministrant trzyma podczas udzielania Komunii św., która ma uchronić, by Ciało Pańskie nie upadło na ziemię.