korporał

KORPORAŁ (łac. corpus - ciało ) kwadratowy obrus, który podkłada się pod kielich i patenę w czasie celebrowania Mszy św. Jest umieszczany także w tabernakulum, w bursie (kwadratowa torebka do przenoszenia Komunii dla chorych), na stole ołtarzowym pod monstrancją, pod puszkami z Najświętszym Sakramentem, na ołtarzach Bożego Ciała, w grobie Pańskim, a także na kredencji (stoliku w pobliżu ołtarza) w czasie puryfikacji (oczyszczania naczyń liturgicznych). Do sprawowania Mszy Świętej korporał w normalnych warunkach jest niezbędny. Jest składany do środka na 9 części, aby uchronić cząsteczki Najświętszego Sakramentu (tzw. partykuły) przed profanacją. Bywa ozdobiony haftami o tematyce eucharystycznej i obszyty koronką. Podobnie jak pozostałe elementy bielizny kielichowej, powinien być zawsze czysty i wyprasowany – korporał przed praniem najpierw należy wypłukać w letniej wodzie, aby partykuły uległy rozkładowi, a wodę wylać w godne miejsce. Zgodnie z tradycją, korporał ma symbolizować całun, w który owinięte było ciało Jezusa złożone w grobie.