ministrant

"Ministrare" z języka łacińskiego oznacza "służyć". Wynika z tego, że ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Przez swoją posługę blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy Święta i jest obecny we wspólnocie Kościoła.

Zawołanie ministrantów:

- Króluj nam, Chryste!

- Zawsze i wszędzie!

Patroni ministrantów:

św. Alojzy Gonzaga SJ
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans SJ
św. Stanisław Kostka SJ
św. Tarsycjusz
św. Jan Bosco