Popiół

Popiół był zawsze znakiem pokuty, symbolem uniżenia czy uznania własnej klęski. Tak było w żydowskiej kulturze Starego Testamentu, ale też w krajach arabskich czy w Grecji. Ktoś kto posypywał siebie popiołem albo przyjmował worek z popiołem jako posłanie, uniżał się i w ten sposób przepraszał za zło, którego dokonał. Popiół używany był też w czasie żałoby po czyjejś śmierci lub jako znak smutku po przegranej wojnie.