miejsca pielgrzymkowe w Polsce

Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni

Prostyń - to wieś położona w odległości ok. 2 km od rzeki Bug po jego lewej stronie, znana szeroko w Polsce jako słynne sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i świętej Anny.
Rozgłos Prostyni przyniosło wydarzenie z 1510 roku, gdy to w uroczystość Trójcy Przenajświętszej miejscowa wieśniaczka, Małgorzata Błażkowa miała widzenie św. Anny, która wyraziła życzenie, aby na wzgórzu wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, a w miejscu Jej objawienia kapliczkę. Prostyńscy, właściciele miejscowych dóbr wybudowali dwa kościoły: ku czci Trójcy Przenajświętszej i ku czci św. Anny. Oni również poprosili biskupa łuckiego Pawła Aligmunta Holszańskiego o erygowanie parafii w Prostyni. Erekcja parafii nastąpiła 15 czerwca 1511 roku.

strona sanktuarium...

Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej - Leśna Podlaska

Leśna Podlaska leży na północny zachód od Białej Podlaskiej, jest ośrodkiem kultu maryjnego. Znajduje się tu Sanktuarium Maryjne, w którym pod opieką OO. Paulinów, upodobała sobie miejsce Opiekunka Podlasia – Leśniańska Królowa – Matka Boża Jedności i Wiary.
Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia „przejasnego obrazu Najświętszej Maryi Panny” jest niezmiernie ciekawa i pełna przedziwnych wydarzeń. Zaczyna się od roku 1683, kiedy to dnia 26 września dwaj chłopcy pasący bydło, 9-letni Aleksander Stalmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk, znaleźli jaśniejący blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy.

czytaj więcej....

strona sanktuarium...

Film Samktuarium Matki Bożej Leśniańskiej - Leśna Podlaska

Niepokalanów

Niepokalanów to miejsce oddane Niepokalanej na Jej wyłączną własność. Założyciel tego grodu Matki Bożej, św. Maksymilian Maria Kolbe, przybył tu w 1927 r. wraz z grupą 20 braci. W szczerym polu postawił figurkę Niepokalanej. Takie były skromne początki.
Budowę kościoła, rozpoczętą w 1939 r., którą przerwała wojna, kontynuowano w latach 1948-1954. Przebiegła ona sprawnie, głównie dzięki ofiarności braci zakonnych.
Pierwsza Msza św., w świeżych jeszcze murach, wśród lasu rusztowań, została odprawiona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 1949 r. Natomiast z okazji 25-lecia założenia Niepokalanowa, 7 grudnia 1952 r., uroczystościom w nowym kościele przewodniczył ks. abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Miał zamiar osobiście konsekrować świątynię w dniu 3 października Roku Maryjnego 1954. Został jednak uwięziony i w jego imieniu konsekracji kościoła dokonali bp Wacław Majewski i bp Karol Niemira.
W 1980 r. kościół w Niepokalanowie został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej, a 25 marca 2004 r. otrzymał tytuł ogólnopolskiego sanktuarium.

strona sanktuarium...

Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

Początki wsi Hodyszewo sięgają XV wieku. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu datowana jest na 1505 rok. Nazwa wsi wywodzi się od słowiańskiego imienia Hodysz. W tym czasie w Hodyszewie osiedleni byli chłopi, głównie pochodzenia rusińskiego i wyznania prawosławnego. Najstarszy zapis o istnieniu w Hodyszewie cerkwi pochodzi z 1558 roku. Po Unii Brzeskiej w 1596 włączono parafię w Hodyszewie do jej struktur.
Oczywiście najcenniejszy w Hodyszewie jest obraz Matki Bożej z Dzięciątkiem, datowany na ok 1630 rok. Znana jest legenda o zjawieniu ikony Matki Bożej na drzewie i o ufundowaniu dla niej kaplicy. Słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Hodyszewskiej został namalowany techniką olejną na trzech sklejonych deskach o wymiarach 96,8 x 82,5 cm. Przedstawiona została na nim Maryja, której postać jest lekko zwrócona w prawo. Na jej lewym lewym ręku spoczywa Jezus nieco zwrócony ku Matce, który w lewej dłoni trzyma zamkniętą księgę, podczas gdy prawą unosi w geście błogosławieństwa.

 

strona sanktuarium...