Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

Początki wsi Hodyszewo sięgają XV wieku. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu datowana jest na 1505 rok. Nazwa wsi wywodzi się od słowiańskiego imienia Hodysz. W tym czasie w Hodyszewie osiedleni byli chłopi, głównie pochodzenia rusińskiego i wyznania prawosławnego. Najstarszy zapis o istnieniu w Hodyszewie cerkwi pochodzi z 1558 roku. Po Unii Brzeskiej w 1596 włączono parafię w Hodyszewie do jej struktur.
Oczywiście najcenniejszy w Hodyszewie jest obraz Matki Bożej z Dzięciątkiem, datowany na ok 1630 rok. Znana jest legenda o zjawieniu ikony Matki Bożej na drzewie i o ufundowaniu dla niej kaplicy. Słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Hodyszewskiej został namalowany techniką olejną na trzech sklejonych deskach o wymiarach 96,8 x 82,5 cm. Przedstawiona została na nim Maryja, której postać jest lekko zwrócona w prawo. Na jej lewym lewym ręku spoczywa Jezus nieco zwrócony ku Matce, który w lewej dłoni trzyma zamkniętą księgę, podczas gdy prawą unosi w geście błogosławieństwa.

 

strona sanktuarium...