różaniec

Różaniec – jest to modlitwa maryjna, której istotą jest rozważanie tajemnic historii Zbawienia – zwłaszcza wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. Chociaż nie jest to modlitwa liturgiczna, lecz wyraz pobożności ludowej, to jej odmawianie jest zalecane przez Kościół. Szczególną okazją ku temu tradycyjnie jest miesiąc październik, kiedy to odmawia się w naszych świątyniach różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Na przestrzeni dziejów modlitwa różańcowa podlegała ewolucji. Ostatnią widoczną zmianą była decyzja Papieża Jana Pawła II o dodaniu pięciu kolejnych tajemnic różańcowych – tajemnic światła. W ten sposób różaniec składa się z czterech części, z których każda zawiera po pięć tajemnic, czyli razem jest dwadzieścia tajemnic różańcowych.