lekcjonarz

Jak sama nazwa wskazuje użawany jest podczas Mszy św. Zwiera czytania biblijne, psalmy responsoryjne, aklamacje przed czytaniem Ewangelii i Ewangelie.

I - okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego
II - okres Wielkigo Postu, okres wielkanocny
III - okres zwykły (od 1 do 11 tygodnia)
IV - okres zwykły (od 12 do 23 tygodnia)
V - okres zwykły (od 24 do 34 tygodnia)
VI - czytania w mszach o świętych
VII - czytania w mszach obrzędowych, okolicznościowych i wotywnych oraz czytania na mszach za zmarłych