parafia

Słowo parafia – pochdzi etymologicznie od dwóch greckich słów paroikos – sąsiad, obcokrajowiec z prawem zamieszkania, ale bez prawa obywatelstwa, oraz paroikein – żyć razem, żyć w obcym kraju. Słowa te znajdujemy w 1 P 2, 11 – „...proszę, abyście jak obcy i przybysze...” i w 1 P 1, 17 – „.. w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie...”
Obczyzną jest pobyt na ziemi w porównaniu z Niebem.