oktawa

Termin Oktawa pochodzi od łacińskiego octavus - ósmy i jest czasem w liturgii, który obejmuje ważną uroczystość i siedem dni po niej następujących. Obchodzenie oktaw wielowiekową tradycję. Najwcześniej w III w. powstała oktawa Zmartwychwstania Pańskiego - w czasie jej trwania odbywały się nabożeństwa i katechezy dla nowo ochrzczonych dorosłych. W VII wieku ukształtowała się oktawa Bożego Narodzenia, a później Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W odnowionej, po Soborze Watykańskim II, liturgii zachowane zostały tylko dwie oktawy: Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza w Mszale Rzymskim (str. [84]), w roku liturgicznym występują dwie oktawy, które mają różną rangę: oktawa Wielkanocy w randze uroczystości oraz oktawa Narodzenia Pańskiego w randze święta.