Maryjo, Matko mojego wezwania

1. Maryjo, Matko mojego wezwania    G H
chcę i pragnę idąc za Twym słowem,    e C

czynić wszystko co powie mi Jezus,

miłować Jego wolę,

a wszystko inne ze względu na niego samego.

Ref: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się,    G H

nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.    e C
2. Słuchać słowa całym sercem

i w Duchu Świętym je wypełnić. Amen. Amen. Amen.