Wodę zamieniłeś w wino

Wodę zamieniłeś w wino   cis A E
Ślepi przy Tobie znów widzą   cis A E
Któż jest jak Ty? Tylko Ty? fis H

Blaskiem rozświetlasz ciemności cis A E
Człowiek powstaje z marności cis A E
Któż jest jak Ty?  Tylko Ty!    fis H

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą!
Nasz Bóg uzdrawia, jest Wszechmogący
Nasz Bóg, nasz Bóg!    cis A E H/ 4x

Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam!    cis A E H
++++++++++++++++++++++++++
Water You turned into wine  cis A E
opened the eyes of the blind  cis A E
there’s no one like You  fis H
None like You!   fis H

Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
there’s no one like You
None like You!

Our God is Greater  cis A E H
Our God is Stronger
God, You are Higer
than any other
Our God is Healer
Awesome in power
Our God, our God.

And if our God is for us  cis A E H
then who could ever stop us
And if our God is with us
then who could stand against
Who could stand against