Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec

1. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. DADGhA7
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja. DGDAD

2. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Śpiewajmy Dobremu Bogu, Alleluja.

3. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni.
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.

4. Będziemy widzieć Pana takiego, jakim jest.
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, podobnie, jak On, jest święty.
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.