Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój Majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz;
Lecz w Oboje wierząc, wiem że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan .
Pomóż wierze mojej, Jezu łaską swą.
Ożyw mą nadzieje, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;
Oczyść mnę Krwią swoja, która wszystkich nas
Jedną kropla może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłona teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się;
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.