Pokładam w Panu ufność mą

Ref.: Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.

1.Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2.Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, ze przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3.Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4.Tęskniej niż jutrzenki nocne straże
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.