Hosanna na niebiosach!

Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach!
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Hosanna niechaj ciągle brzmi!

Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć!
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Królowi królów chwała, cześć.

Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest!
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Jezus Królem królów jest!