Dzieckiem Bożym jestem ja

Ref.: Dzieckiem Bożym jestem ja
la, la, la.... / 2x

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam
Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma ?
Święty Bóg, Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń
kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad.

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam
Jezus-Bóg zniżył się, Jezus-Brat zbawił nas.
Poprzez krzyż grzechy starł życie dał, radość wniósł
Zmartwychwstał jako Pan On jedyną drogą nam.

3. Słońce mam w sercu swym bowiem Pan kocha mnie
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie
któż mi dał tyle łask przyjaźń swą szczęścia moc
Któż jak Bóg, któż jak Pan tak pokochał pięknie mnie.