Wołek, wołek, wołek i osiołek

Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłobie, a w stajence mróz
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! /x2

Trzech królów magów

Czterech ewangelistów

Pięć przykazań kościelnych

Sześć stągwi kamiennych

Siedem Sakramentów

Osiem błogosławieństw

Dziewięć Chórów Anielskich

Dziesięć Przykazań Bożych

Jedenastu Filistynów

Dwunastu Apostołów