Niegodny

Ref.: Niegodny jestem Panie przyjąć Cię
do swej duszy,
Lecz niech to wyznanie
niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie przebaczeniem,
daruj mi winy, zbrodnie,
Uświęć swym wejrzeniem,
bym Cię przyjął godnie.

1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary,
Z Twego stołu dary biorą,
Ręce do Boga wyciągam po dary
I z ufnością, i z pokorą.

2. Panem i Królem Tyś naszym na wieki,
Przecież sami pobłądzimy.
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki,
Gdy Cię pośród nas czujemy.

3. My za przykładem Chrystusa idziemy
I w nieszczęściu, i w niedoli.
On nam pokazał i drogi, i szlaki,
Jak żyć według Ojca woli.

4. Baranku Boży coś zmazał grzech świata,
Daj, by lud Twój żył bezpiecznie.
Utwierdź w nas ofiarę i miłość do brata,
Daj nam pokój, pokój wieczny.