Wykrzykujcie na cześć Pana

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana  
Wszystkie ziemie                 
Wśród okrzyków i radości         
wysławiajcie Go.                  

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem  
On sam stworzył nas             
Jesteśmy Jego ludem            
Jesteśmy Jego własnością.      

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia.

Chwyty na gitarę:
e
Wszystkie ziemie                 C D
Ref.:
e
C D
opcjonalnie:
e C G D