W kruszynie chleba

W kruszynie chleba Panie jesteś                C G a
Schowany Wielki Ty Pan            F G C a
Przychodzisz do nas już przez wieki                  F G C a
By ofiarować siebie nam           F G

W tych kroplach wina twoja krew
Przelana za na Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od zła

Ty Panie miłością jesteś
Ty Panie kochasz nas
I proszę Ciebie by tak było
Wciąż przez wiele lat