1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Boże Macierzyństwo Maryi zostało ogłoszone jako dogmat na Soborze Efeskim w 431 r. Chociaż jest to najstarsze maryjne święto, do liturgii Kościoła wprowadził je dopiero papież Pius XI w 1931 roku, na pamiątkę 1500 rocznicy tegoż soboru. Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta 11 października. Na skutek reformy liturgicznej z 1969 roku zostało ono przeniesione na 1 stycznia i podniesione do rangi uroczystości. Sobór Watykański II w następujący sposób przedstawia znaczenie tej uroczystości: "aby uznano, że Chrystus jest naprawdę i rzeczywiście Synem Bożym i Synem Człowieczym".
Warto wspomnieć, że dawniej w pierwszym dniu roku wspominano obrzezanie Jezusa, które zgodnie z przepisami prawa żydowskiego, miało miejsce osiem dni po narodzeniu.

 

więcej wiadomości...